הקבוצות שלנו

שני רביעי 17:00 - 18:00

שני רביעי 17:00 - 18:00

ראשון 18:30 - 20:00

שלישי חמישי 17:00 - 18:30

ראשון שלישי חמישי

18:30 - 20:00

ראשון עד חמישי 20:00 - 22:00

שישי 13:00 - 15:00

שני רביעי 22:00 - 21:00

לתיאום אימון נסיון

Whatsapp-Icon-Logo-580x584.png
1200px-Telegram_logo.svg.png